"Familietatik ere gehituz- Seme/alaba eta ikaslearen eskola errendimendua eta ongizate pertsonala hobetzeko estrategiak" delako hitzaldian jarraitutako aurkezpena/

Presentación seguida en la charla "Familias que suman: estrategias para mejorar el rendimiento académico y bienestar personal de los hijos-as"